Eurasian Chemico-Technological Journal

The Eurasian Chemico-Technological Journal is an international, peer-reviewed journal covering all branches of chemistry and chemical technology. The Journal articles are included to Scopus – largest abstract and citation database containing both peer-reviewed research literature and quality web sources. The Journal particularly welcomes papers on new materials and chemical technologies, modern problems of organic synthesis, physical chemistry and chemical physics, solid state and soft matter research, electro-, photo-, radiation- and plasma-chemistry, colloids and nanotechnology, catalysis and surface science, polymers.


Vol 19, No 2 (2017)

Table of Contents

Manorama Panda, Mohammad Kamil
PDF
99-113
Valery A. Davydov, Viatcheslav Agafonov, Valery N. Khabashesku
PDF
115-125
Fail R. Sultanov, B. Bakbolat, Zulkhair A. Mansurov, Z. M. Azizov, Shin-Shem Pei, Rabi Ebrahim, Chingis B. Daulbayev, A. Urazgaliyeva, Marat I. Tulepov
PDF
127-132
Z. А. Mansurov, B. T. Lesbayev, G. Т. Smagulova, Zh. A. Kulekeev, G. K. Nurtaeva
PDF
133-140
Mahmoud O. Elsharafi, Denzel Kinyua, Cody Chancellor
PDF
141-146
Ye. Imanbayev, Ye. Tileuberdi, Ye. Ongarbayev, Z. Mansurov, A. Batyrbayev, Ye. Akkazin, E. Krivtsov, A. Golovko, S. Rudyk
PDF
147-154
Aleksander Yu. Kozhevnikov, Marina P. Semushina, Elena A. Podrukhina, Dmitry S. Kosyakov
PDF
155-161
B. Z. Mansurov, B. S. Medyanova, А. K. Kenzhegulov, G. Partizan, B. Zhumadilov, M. E. Mansurova, U. P. Koztayeva, B. T. Lesbayev
PDF
163-167
B. Z. Mansurov, А. K. Kenzhegulov, B. S. Medyanova, G. Partizan, G. S. Suyundykova, B. Zhumadilov, M. E. Mansurova, U. P. Koztayeva, B. А. Aliyev
PDF
169-175
S. Tolendiuly, S. M. Fomenko, G. C. Dannangoda, K. S. Martirosyan
PDF
177-181
F. M. Sadyrbayeva, G. S. Akhmetova, K. D. Praliyev, H. Osman, N. V. Korotetskaya
PDF
183-190
D. I. Chenchik, J. M. Jandosov
PDF
191-195
Olzhas Ye. Kaipoldayev, Ye. Mukhametkarimov, Renata R. Nemkaeva, G. Baigarinova, Madi B. Aitzhanov, Abyl D. Muradov, N. Guseinov
PDF
197-200