Vol 19, No 3 (2017)

Table of Contents

G. Yu. Simenyuk, A. V. Puzynin, O. Yu. Podyacheva, A. V. Salnikov, Yu. A. Zakharov, Z. R. Ismagilov
PDF
201-208
M. A. Korchagin, V. E. Zarko, N. V. Bulina
PDF
209-213
M. K. Atamanov, R. Amrousse, J. Jandosov, K. Hori, A. R. Kerimkulova, D. I. Chenchik, B. Y. Kolesnikov
PDF
215-222
A. B. Lesbayev, B. Elouadi, T. V. Borbotko, S. M. Manakov, G. T. Smagulova, O. V. Boiprav, N. G. Prikhodko
PDF
223-229
N. K. Bishimbayeva, A. S. Murtazina, G. J. McDougall
PDF
231-237
V. Trushlyakov, D. Lempert, Yuan-jie Shu
PDF
239-244
A. Fedyukhin, I. Sultanguzin, A. Gyul’maliev, V. Sergeev
PDF
245-253
I. S. Savitskaya, A. S. Kistaubayeva, I. E. Digel, D. H. Shokatayeva
PDF
255-264
V. S. Arutyunov, V. I. Savchenko, I. V. Sedov, A. V. Nikitin, K. Ya. Troshin, A. A. Borisov, I. G. Fokin, I. A. Makaryan, L. N. Strekova
PDF
265-271
I. M. Karzov, O. N. Shornikova, S. V. Filimonov, A. P. Malakho, V. V. Avdeev
PDF
273-277
Sh. N. Zhumagaliyeva, R. S. Iminovа, G. Zh. Kairalapova, М. M. Beysebekov, M. K. Beysebekov, Zh. A. Abilov
PDF
279-288