[1]
Teltayev, B., Kalybai, A., Izmailova, G., Rossi, C., Amirbayev, E. and Sivokhina, E. 2019. Nanostructured Bitumen with Nanocarbon. Eurasian Chemico-Technological Journal. 21, 4 (Dec. 2019), 317-324. DOI:https://doi.org/10.18321/ectj888.