(1)
Teltayev, B.; Kalybai, A.; Izmailova, G.; Rossi, C.; Amirbayev, E.; Sivokhina, E. Nanostructured Bitumen With Nanocarbon. Eurasian Chem. Tech. J. 2019, 21, 317-324.