Teltayev, B., Kalybai, A., Izmailova, G., Rossi, C., Amirbayev, E., & Sivokhina, E. (2019). Nanostructured Bitumen with Nanocarbon. Eurasian Chemico-Technological Journal, 21(4), 317-324. https://doi.org/10.18321/ectj888