ZHANIKULOV, N.; KHUDYAKOVA, T.; TAIMASSOV, B.; SARSENBAYEV, B.; DAULETIAROV, M.; KOLESNIKOV, A.; KARSHYGAYEV, R. Receiving Portland Cement from Technogenic Raw Materials of South Kazakhstan. Eurasian Chemico-Technological Journal, v. 21, n. 4, p. 333-340, 17 dez. 2019.