Teltayev, B., Kalybai, A., Izmailova, G., Rossi, C., Amirbayev, E. and Sivokhina, E. (2019) “Nanostructured Bitumen with Nanocarbon”, Eurasian Chemico-Technological Journal, 21(4), pp. 317-324. doi: 10.18321/ectj888.