Teltayev, B., A. Kalybai, G. Izmailova, C. Rossi, E. Amirbayev, and E. Sivokhina. “Nanostructured Bitumen With Nanocarbon”. Eurasian Chemico-Technological Journal, Vol. 21, no. 4, Dec. 2019, pp. 317-24, doi:10.18321/ectj888.