(1)
Pokryshkin, N.; Yakunin, V.; Efimova, A.; Elyseev, A.; Presnov, D.; Savinov, V.; Timoshenko, V. Modification of Silicon Nanostructures by Cold Atmospheric Pressure Plasma Jets. Eurasian Chem.-Technol. J. 2023, 25, 73-79.