[1]
P. Caputo, “How Organic Waste Improves Bitumen’s Characteristics”, Eurasian Chem.-Technol. J., vol. 23, no. 3, pp. 227-233, Nov. 2021.